+420 311 584 624

Plastový rámeček – Chromatech Ultra

CHROMATECH ultra je moderní, WARM EDGE hybridní distanční profil skládající se z pevného plastu a jemné struktury nerezové oceli.

Tento sdružený materiál slučuje do jednoho prvku vlastnosti nerezové oceli – jako je vysoká pevnost, nízká tepelná roztažnost a vlastnosti plastových teplých hran – nízká tepelná vodivost.

CHROMATECH ULTRA přináší díky unikátní technologii posun v oblasti problematiky teplých hran opět o stupínek výše. Jeho předností jsou : 

                                      – využití vlastností nerezové oceli – statická pevnost

                                      – výroba atypických tvarů

                                      – velice nízká hodnota PSI (Ψ) – lineární tepelný prostup na okraji skla

Tepelné údaje

Ψ hodnoty pro distanční profily pro různé systémy typických rámů, jak jsou definovány ve směrnicích ift WA-08/1 “Tepelně zdokonalené profily – Část 1: Stanovení typických hodnot psi pro profily okenních rámů”

Izolační dvojsklo: 4/16/4 s Ug = 1.1 W/m²K

Ψ hodnoty v W/mK

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 4-16-4.png.

Izolační trojsklo: 4/12/4/12/4 s Ug = 0.7 W/m²K

Ψ hodnoty v W/mK

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je trojsklo.png.

Hodnoty profilu CHROMATECH ultra® jsou vypočtené pro dvoustranné plnění a vysoušedlo 0.10 W/mK. Tato směrnice také upravuje oblast platnosti a používání typických psi hodnot. Aby se zabránilo chybám při zaokrouhlení, psi hodnoty jsou na 0,001 W / mK Metoda použitá pro aritmetické stanovení psi hodnot má přesnost ± 0,003 W / mK Rozdíly menší než 0.005 W/mK nejsou významné.

Vezměte prosím na vědomí, že Ψ hodnoty závisí na mnoha faktorech:

• Aktuální poloha IZ-jednotky v rámu

• Uf – hodnota rámu okna

• Ug – hodnota IZ-jednotky

Okno – Uw – výpočet EN 10077

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je uw.png.