Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech je dokument deklarující hodnoty vyrobeného izolačního skla. Poskytujeme jej na vyžádání a pouze přímému odběrateli. Souhrnné prohlášení o vlastnostech naleznete níže.

Details

Protihluková izolační skla

Protihluková izolační skla bývají vhodnou volbou při požadavku na odhlučnění interiéru, například u rušných silnic, či v blízkosti míst, kde je běžný zvýšený hluk. Zvýšené zvukové izolace se dosahuje dvěmi způsoby: Rozdílnou tloušťkou skleněných tabulí a silnějším distančním rámečkem Nahrazením jedné nebo obou tabulí lepeným sklem, ideálně s protihlukovou folií (označováno jako Si) Několik běžně…

Details

Vrstvené bezpečnostní sklo v izolačním skle

Z policejních statistik vyplývá, že 37 % veškerých vloupání je uskutečněno okny. Pokud se zaměříme na mechanické zábranné systémy, jedním z možných řešení je bezpečnostní sklo. Nejběžněji používanými bezpečnostními skly pro zajištění ochrany osob a majetku jsou vrstvená bezpečnostní skla (VSG).

Details

Správná volba izolačního skla

Okna jsou v současnosti z hlediska tepelných izolací i z hlediska konstrukčního řešení jedním z nejvíce problematických míst v obydlí, ať již se jedná o novostavby nebo starší zástavby. Řada z nás sleduje u výběru správného zasklení pouze součinitel prostupu tepla zasklením Ug, ale na celkovou spotřebu energie v domě má vliv součinnost více parametrů.

Details