Prohlášení o vlastnostech je dokument deklarující hodnoty vyrobeného izolačního skla. Poskytujeme jej na vyžádání a pouze přímému odběrateli. Souhrnné prohlášení o vlastnostech naleznete níže.

PDF Embedder requires a url attribute