+420 311 584 624

Vrstvená skla

Na řezání vrstvených skel jsme vybaveni moderním řezacím stolem značky HEGLA, který zajistí přesnost a rychlost řezu. Díky jeřábové manipulaci jsme schopni uříznout a dodat vrstvená skla o hmotnosti až 220 kg. Samozřejmostí je také opracování vrstvených skel – broušení, leštění, nebo vrtání otvorů.Vrstvená skla (dále označována jako VSG – z německého Verbundsicherheitsglas) jsou složena ze dvou čirých skel, mezi kterými je folie. V případě rozbití jednoho ze skel, zůstane přilepené na folii. Vrstvená skla se řadí do kategorie skel bezpečnostních.

Bezpečnostní sklo je takové sklo, které je vyrobeno podle jedné z norem ČSN EN ISO 12543, ČSN EN 12150, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 14321-1, ČSN EN 15683-1.

Jako bezpečnostní sklo se používá na okna a dveře zpravidla:


U skla je potřeba zajistit předepsanou ochranu proti zranění při použití v konstrukcích, v oknech pak vrstvené sklo plní úlohu zmenšení rizika poranění při rozbití za běžného provozu – většinou dětmi nebo neopatrnou manipulací s předměty.

Barva vrstvených skel se může měnit v závislosti na použité folii (mléčný Connex), (bronzový Connex).


Normy podle kterých jsou vrstvená skla rozdělena


ČSN EN 12600 ⇒ Odolnost proti kyvadlovému nárazu

Normové označování skel z hlediska bezpečnosti se provádí kombinací číslic a písmene, nejběžněji pro výplně otvorů 1B1 a 2B2, 1C2 a 1C3, přičemž číslice udávají výšku pádu, při němž výrobek buď nebyl, nebo byl porušen; písmeno udává charakter lomu. Vrstvená skla splňují třídu bezpečnosti B. Více viz ČSN EN 12600. 


ČSN EN 356 ⇒ Odolnost proti násilnému vniknutí

Sklo zajistí předepsanou ochranu proti násilnému vniknutí (proti „lupičům“ a proti „vandalům“). Zatřídění se děje podle výšky pádu zkušebního tělesa s následnými třemi údery zkušební sekyrou. Sklo je pak zatříděno do jednotlivých tříd viz tabulka níže:


Příklady použití:


Běžné třídy použití pro rodinné domy jsou P1A až P4A. Podrobněji viz ustanovení ČSN EN 356, Národní příloha NA 1.


Skladem: