2000 - Změna formy podnikání

Ke změně formy podnikání na společnost s ručením omezeným došlo dne 18.12.2000. Formálně se tak vznik K-Term s.r.o. datuje k tomuto dni.