Z policejních statistik vyplývá, že 37 % veškerých vloupání je uskutečněno okny. Pokud se zaměříme na mechanické zábranné systémy, jedním z možných řešení je bezpečnostní sklo. Nejběžněji používanými bezpečnostními skly pro zajištění ochrany osob a majetku jsou vrstvená bezpečnostní skla (VSG).

Největší počet trestných činů je stále zjišťován v oblasti majetkové kriminality. Zejména jde o krádeže vloupáním do bytů, rodinných domků, rekreačních a komerčních objektů. Z policejních statistik vyplývá, že 37% veškerých vloupání je uskutečněno okny a hodnota škod způsobených krádežemi vloupáním činila v roce 2010 2,3 biliónu Kč. Jak ochránit majetek a případně i zdraví občanů?

Vrstvené sklo (VSG) se skládá ze dvou či více tabulí skla a jedné či více polyvinylbutyralových mezivrstev (PVB fólií), které se vyznačují mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití skla zůstanou střepy přichyceny k fólii a nerozletí se samovolně do okolí. Struktura složení (počet mezivrstev a skleněných tabulí) pak určují úroveň bezpečnosti z hlediska ochrany osob a majetku.

Vrstvená skla s PVB fólií mají vlastní systém značení (např.: 33.2; 66.1, 88.4). První dvě číslice udávají tloušťku tabulí skla v mm, třetí číslice, oddělená tečkou, značí počet PVB folií mezi tabulemi skla. U jedné PVB folie se počítá s tloušťkou 0,38 mm.

Příklad:
* Sklo označené 66.2 je složeno ze dvou tabulí skla o tloušťce 6 mm, svrstvených pomocí dvou PVB folií o celkové tloušťce 0,76 mm; některé země označují bezpečnostní vrstvené sklo celkovou tloušťkou, která činí 12,76 mm (značka: 12.76 vs. Stratobel 66.2),
* Izolační dvojsklo označené 4–16–44.2 je složeno z jednoduchého skla o tloušťce 4 mm, distančního rámečku o šířce 16 mm a vrstveného ve složení 44.2.

Příklady složení vrstveného skla

Hlavním principem vrstveného je možnost různé skladby skel a PVB fólií s cílem vyhovět veškerým požadavkům na bezpečnost.

U otvorových výplní v zásadě rozlišujeme několik základních požadavků na ochranu osob a majetku:

1. Ochrana před úrazy a pády
a) ochrana před řeznými ranami a poraněním
– složení: 2 tabule skla a 1 PVB fólie (VSG 33.1, VSG 44.1, VSG 55.1)
b) ochrana před propadnutím sklem
– složení: 2 tabule skla a nejméně 2 PVB fólie (VSG 33.2, VSG 44.2, VSG 55.2)

2. Ochrana proti ručně vedenému útoku
a) základní stupeň ochrany – ochrana před vandalismem (např. házení kamenů)
– složení: 2 tabule skla a nejméně 2 PVB fólie (VSG 33.2, VSG 44.2, VSG 55.2)
b) střední stupeň ochrany – ochrana proti vloupání
– složení: 2 tabule skla a nejméně 4 PVB fólie (VSG 33.4, VSG 44.4)

Ochrana před propadnutím sklem se testuje dle normy ČSN EN 12 600 kyvadlovou zkouškou. Ochrana před vandalismem a vloupáním se testuje dle normy ČSN EN 356 pádovou zkouškou, resp. zkouškou sekerou.

ČSN EN 12600 ⇒Odolnost proti kyvadlovému nárazu

Normové označování skel z hlediska bezpečnosti se provádí kombinací číslic a písmene, nejběžněji pro výplně otvorů 1B1 a 2B2, 1C2 a 1C3, přičemž číslice udávají výšku pádu, při němž výrobek buď nebyl, nebo byl porušen; písmeno udává charakter lomu. Vrstvená skla splňují třídu bezpečnosti B. Více viz ČSN EN 12600. 

ČSN EN 356 ⇒ Odolnost proti násilnému vniknutí

Sklo zajistí předepsanou ochranu proti násilnému vniknutí (proti „lupičům“ a proti „vandalům“). Zatřídění se děje podle výšky pádu zkušebního tělesa s následnými třemi údery zkušební sekyrou. Sklo je pak zatříděno do jednotlivých tříd viz tabulka níže:

Příklady použití:

  • P1A, P2A objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou; nepostačuje pro výlohy obchodů, kde jsou poblíž skla umístěny hodnotné výrobky;
  • P3A, P4A objekty, kde jsou značné materiální hodnoty, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, hodnotné nebo chráněné výrobky nezůstávají vystaveny mimo pracovní dobu, ochrana zabezpečených oblastí typu 2;
  • P5A, P6B objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, nejsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, ochrana zabezpečených oblastí typu 3 (P5A) nebo 4 (P6B);
  • P6B, P7B archivy a depozitáře muzeí, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou;
  • P7B, P8B objekty s velmi vysokými užitnými hodnotami materiálů, archivy a depozitáře muzeí, které nejsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, klenotnictví a podobně, která mají vystaveno zboží vysoké hodnoty mimo pracovní dobu, vnitřní prostory bank (není-li požadavek na neprůstřelná skla).

Běžné třídy použití pro rodinné domy jsou P1A až P4A. Podrobněji viz ustanovení ČSN EN 356, Národní příloha NA 1.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *